top of page

SVINA PLĪVURS / LEADED VEIL

Būtnes, kas tikai attālināti atgādina cilvēka veidolu, reflektē par gluži cilvēcīgiem jautājumiem - ģimeni, sabiedrību, seksualitāti, personības veidošanos, grūtībām un iekšējo mieru. Metafiziskā telpa ļauj pavērties aiz ikdienišķās sadzīves apvāršņa, pievēršoties būtiskajam.

Creatures that only remotely resemble the human form reflect on quite humanly issues - family, society, sexuality, personality development, difficulties and inner peace. The metaphysical space shown in paintings allows you to look beyond the horizon of everyday life, focusing on the essential.

EBE44C40-EA8D-4890-9EB4-07E3646C98D5.jpg

“Es attēloju nebināras būtnes, kuru iekšējā gaisma staro caur lielajiem, pelēkajiem slāņiem, kas uzkrājušies dzīves laikā,” stāsta Elizabete.

"I depict non-binary beings whose inner light shines through the large, gray layers accumulated over a lifetime," says Elizabete.

NORISES VIETA/ EXHIBITION VENUE: PROVODŅIKS (Aptiekas iela 19)

 24.05.2023- 24.07.2023

Izstade Svina Plivurs atklasana_037.jpg

IZSTĀDES EKSPOZĪCIJA 

B1RL9482_edited.jpg
bottom of page